Facebook en galego

23 Abril, 2008 (17:30) | redes sociais | 2 comments

Facebook, a rede social case por antonomasia nestes ideas, comeza a ter versión en galego, grazas á traducción desinteresada que pouco a pouco vai facendo moita xente, nestre intre 64+1, que son eu. ¿Podo colaborar eu nesa traducción? Por suposto, primeiro tes que ser usuario de Facebook, e unha vez dentro da rede tes que […]